Archive for the ‘architektura’ Category

Zdobienia wnętrz architektury

Nie każdy zna się na terminach, które są warte aby je poznać. Dlatego w architekturze staramy się zapamiętywać na czym polegało murowanie fundamentów pod nastawę, czy tez co to znaczyła kamienna mensa ołtarza głównego. Zdobienia wnętrz architektury są nie od dzisiaj i nie od wczoraj, zawsze potrafimy się nimi zadziwiać, a w szczególności artyści i historycy. Na przykład konstruowane ołtarze w architekturze sakralnej, wykonywane były w wielkich rozmiarach płyciny np. drewnianej. Były to prostokąty o zbliżonych wymiarach boków. Inne zdobienia wnętrz architektury czyniły płaskorzeźby aż do skrzydeł ołtarza, zaś po odkryciu polichromii artyści mogli więcej podziałać. Dużo pracowano nad skrzydłami ołtarza głównego, w którym złocenia były stosowane. Polichromie płaskorzeźb były zawsze podstawą w architekturze gotyku, ponieważ dawały cały efekt, wykończenia wykonywali malarze sakralni np. Henryk Gadzaliński wykonywał polichromię kościoła pw. Znalezienia Krzyża Wielkiego oraz św. Marii Magdaleny w Działoszynie. Na skrzydłach ołtarza często wykonywane były płaskorzeźby, kompozycje, odbiegające od dawnego wyglądu. Continue reading “Zdobienia wnętrz architektury” »

Architektura neogotycka, katedry

W każdym mieście jest wiele pięknych budowli, które zachwycają i tym samym można poznać ich ciekawą historię. Architektura powinna opierać się na wyczuciu gustu architekta, posiadać cechy danego stylu, z którym można szybciej się zaznajomić oglądając później budowlę. Przykładem są katedry stylu neogotyckiego np. Świętej Rodziny, tak znana z tego, że łuki oporowe są o linach i proporcjonalności wszystkich elementów podtrzymujących sklepienie nawy i prezbiterium, piękne rozety na ścianach szczytowych. Odczuwa się ducha oraz same wspaniałe smukłe formy kondygnacji. Jak dobrze wiemy, gotyk charakteryzuje się wzniosłością i pociąganiu odbiorcy do góry aby być bliżej Boga. Architektura neogotycka znana jest ze swej pełnej duchowości oraz głębokiego natchnienia, przechodząc koło takiej jednej budowli człowiek może dostać niezwykłych emocji i przeżycia. Neogotyk nie ma w sobie niczego związanego z czymś suchym, bez wyrazu. Katedry były budowane właśnie w takim stylu, początkowo w gotyku, przeradzającym się w późniejszy okres tzw. neo. Continue reading “Architektura neogotycka, katedry” »

Katedra częstochowska

Jak dobrze wiemy, tylko wybrane osoby cenią sobie dawne obiekty sakralne, do których zawsze warto wejść i podziwiać wnętrza. Takim miejscem jest Katedra częstochowska, która stanowi późny oraz bardzo dojrzały akcent architektury Wojciechowskiego. Znaczy praktycznie tyle samo co kościół sanktuaryjny w Dąbrowie Górniczej. Obydwie architektury częstochowska jak i druga należą do najwybitniejszych budowli wspomnianego architekta. Katedra częstochowska stanowi czystość i inspiruje zawsze kiedy tylko się na nią spojrzy. Artysta Wojciechowski wzorował się na francuskim gotyku, czego mu odebrać nie sposób. Katedra częstochowska odzwierciedla zachwyt artysty paryską katedrą Notre Dame. Różnica polega na tym, że częstochowska budowla jest z cegły, a paryska zupełnie tylko z kamienia. Architekci będący w Paryżu z reguły wiele wyciągali wniosków z budowli Notre Dame, Continue reading “Katedra częstochowska” »

Architektura charakterna, działania

W czasie realizacji projektów architekta Konstantyna Wojciechowskiego, poświęcono większą uwagę kaplicy znajdującej się po lewej stronie prezbiterium. Owa kaplica była jednocześnie symetryczna do Zakrystii, oddzielona murem od poprzecznej nawy oraz można było do niej wejść poprzez dwie pary drzwi (jedne ze strony prezbiterium, drugie zewnętrzne). Architekt pomyślał aby kaplicę oddzielić od nawy grubym murem, przy którym od wewnątrz kaplico zaznaczono miejsce na chór średniej wielkości. Od takiego chóru poprowadzone zostały kręte schody, jakie oddały cały charakter architektonicznej budowli. W obecnym miejscu mamy wejście do katedry, jednak początkowo w tamtym punkcie od nawy poprzecznej umieszczona była kopia Obrazu Jasnogórskiego, którą widzieliśmy z perspektywy nawy bocznej. Obecny portal w stylu neogotyckim prowadzi do kaplicy i drzwi zaprojektowanych przez architekta Stanisława Pospieszalskiego, który był twórcą powojennych czasów i zbudował katedrę, Continue reading “Architektura charakterna, działania” »

Architektura, projekty Wojciechowskiego

Zanim poprzedni architekci stali się popularni i wybitni, przechodzili swoje doświadczenia tworząc pierwsze dzieła budowlane. Dlatego Konstanty Wojciechowski nie miał inaczej i zanim stał się budowniczym diecezji Kujawsko – Kaliskiej, obejmującej Częstochowę, to najpierw kształcił się w tym kierunku zdobywając wszechstronne wykształcenie. Studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych od 1861 r. w Warszawie. Fascynowała go również matematyka, którą podjął w stolicy, po czym przeniósł się do Petersburga i tam wszystko ukończył. Konstanty Wojciechowski dzięki pobytowi w Monachium oraz w Paryżu poznawał ciekawe osobowości, poza tym jako artysta kształtował swoją osobowość podziwiając piękne dzieła architektury gotyku europejskiego co wpisać mógł w swoją pamięć. Na pewno wszystko to przekładał na późniejsze działania i projekty, potrafił z miłości do przeszłości wtapiać w nowe budowle ducha historii. Continue reading “Architektura, projekty Wojciechowskiego” »

Architektura kościoła neogotyckiego

Możemy wymienić kilka rodzajów budowli sakralnych, które sprawdziły się od lat np. w mieście Częstochowy. Wybudowano tam m. in. kościół św. Zygmunta, który przykuwa uwagę ludzi, jednak w czasach XIX miasto zaczęło się dość rozrastać a ludzie ledwie mieścili się w jego wnętrzu. Wtedy pomyślano nad rozbudową owego obiektu sakralnego św. Barbary, obejmującej zachodnie części parafii św. Zygmunta. Architektura kościołów w Częstochowie nie poprzestała jednak na tym, gdyż zechciano w 1892 roku wybudować świątynię parafialna jako katedrę w stylu neogotyckim, co wzbudziło podziw, oraz przerosło zachwyt kościołem św. Zygmunta i jego budynku parafialnego zbudowanego białego kamienia. Architektura kościoła neogotyckiego została zaprojektowana przez architekta Karola Kozłowskiego. Uważano, że na rozbudowę kościoła św. Zygmunta nie ma już miejsca i dlatego plac przy ulicy Krakowskiej przeznaczono na budownictwo Katedry Świętej Rodziny. Później owa Katedra stała się archikatedrą, gdzie w pierwotnym projekcie była kościołem parafialnym. W roku 1917 cały proces budowy nowego kościoła realizowane były wedle działań parafii Continue reading “Architektura kościoła neogotyckiego” »

Architektura, aleja sfinksów

Niesamowitym odkryciem przez archeologów był obiekt w Egipcie. Odnaleziono odcinek alei sfinksów, które wszystkie zostały odrestaurowane w okresie XXX dynastii. Aleksander Wielki w głębi świątyni przed głównym sanktuarium kazał zbudować na miejscu dawnego pomieszczenia , wspartego na czterech kolumnach nową kaplicę na barkę Amona. Również jego następca Filip Arridajos przed bramą prowadzącą do Sali Kolumnowej Amenhotepa III wzniósł własny portal, redukując w ten sposób szerokość wejścia. Ptolemeusze, których aktywność budowlana w Tebach jest dość znaczna, w samej świątyni w Luksorze nie dokonali żadnych istotnych zmian. Następny okres historyczny architektury możemy jeszcze dzisiaj dostrzec wokół świątyni, który przypada na czasy panowania rzymskiego. Nastąpił pod koniec III w., kiedy wybuchł w Tebach bunt przeciwko ich władzy. Wtedy to został przy świątyni zbudowany obóz rzymski. Do budowy jego pomieszczeń użyto bloków ze ścian świątyni będącej częściowo w ruinie, które ozdobiono za XVIII dynastii tekstami geograficznymi. Niedużych rozmiarów kolumny granitowe, pochodzące też z budowli obozu rzymskiego, znalazły potem zastosowanie przy budowie dwóch kościołów koptyjskich wzniesionych w tym miejscu. Continue reading “Architektura, aleja sfinksów” »

Architektura, plan Amenhotepa

Cały zespół zewnętrznych pomieszczeń sakralnych oaz cały plan pierwotny obejmował salę hipostylową. Znalazł się i tam pokój narodzin Amenhotepa, pułap podpierają trzy kolumny papirusowe, a ściana zachodnia dekorowana jest w trzech poziomych pasach słynną kompozycją wyobrażającą poszczególne fazy narodzin króla. Budowniczy wzniósł tę świątynię na solidnym podmurowaniu kamiennym. Przed salą hipostylową, od strony północnej, rozpoczęto stawiać pylon, ale król w pewnym momencie zmienił plan. Rozkazał następnie zbudować przed świątynią szerszy od jego głównego masywu podwórzec , otoczony z trzech stron podwójnym portykiem o kapitelach kolumn imitujących zamknięte pąki papirusu. Przerzucono więc budowę pylonu przed obszerny dziedziniec, ale to już znaczniej monumentalne założenie Świątyni nie zadowoliło władcy, który postanowił na koniec przed pylonem wznieść kolumnę o dwóch szeregach składających z siedmiu na 16 metrów kolumn, zwieńczonych kapitelami o kształcie otwartych kielichów kwiatu. Continue reading “Architektura, plan Amenhotepa” »

Kaplica Totmesa III

Zwykle celem do osiągnięcia był niespotykany efekt danego zabytku egipskich świątyni, opartych na załamaniu głównej osi budowli. Zbudowana kaplica przez Totmesa, miała swój sens i znaczenie. Ustawiona wzdłuż brzegu Nilu świątynia w Luksorze zwana była kaplicą Nowego Roku, stanowiącą duże znaczenie dla kompleksu świątyń w Karnaku. Służyła jako etap wędrówek Amona po Nilu, w pierwszy dzień każdego nowego roku, dlatego posiadała warte rzeczy pomieszczenia dla przyjęcia barek boga, jego żony i syna. Architektura w Karnaku i Luksoru zaistniała dzięki faraonowi, którym był Amenhotep III. Traktowany jako władca, nadawał niezwykły charakter monumentalny, który widoczny jest na obydwóch brzegach rzeki. W Luksorze chciano realizować plan nowego założenia architektury sakralnej, co Amenhotep potrafił wyrażając nieraz zgodę na całkowite zdemolowanie wznoszącej się na tym miejscu świątyni z piaskowca z XII dynastii i na użycie z niej materiałów do konstrukcji nowej budowli. Continue reading “Kaplica Totmesa III” »

Świątynia w Luksorze

Historyczna budowla, która przetrwała do naszych czasów w ruinach, jest istotnie piękna. Jest to świątynia Starożytnego Egiptu o specyficznym i wyjątkowym położeniu, tym bardziej, że w pobliżu rozprzestrzenia się rzeka Nilu. Dodatkowym urokiem są odbijające w rzece Nilu szczyty, których piękna nawet nie zakłócają nowoczesne hotele w niedalekim odcinku od południa i północy. Świątynia w Luksorze była kiedyś oczyszczana z gruzów, kiedy w tym samym czasie dość długo trwały też sumienne rozbiórki tamtych domostw arabskich. Miejsce to nigdy nie było zniszczone przez piaski pustyni, ponieważ Świątynia w Luksorze stabilnie stała na twardym gruncie, mule życiodajnej rzeki. Dlatego też nawet wzbudzało to zachwyt w czasie kiedy prace oczyszczające zaczęły postępować od 1880 r. Wszystko rozpoczął Francuz egiptolog Maspero, którego działania kontynuowane przez Grebauta, Daressy’ego, Legraina. Do dzisiaj trwają owe prace, natomiast w okresie Średniego Państwa na terenie Świątyni w Luksorze znajdował się tam również przybytek sakralny, składający się z elementów potem wbudowanych w późniejszą świątynię zwaną południowym harem Amona. Continue reading “Świątynia w Luksorze” »