plac zabaw dla dzieci

Mieszkanie dla młodych – szansą dla deweloperów

Mieszkanie dla młodych – szansą dla deweloperów

W czasie obowiązywania w naszym kraju przez okres 8 lat programu Rodzina na swoim, z dobrodziejstwa, jaki było wsparcie budżetu państwa przy zakupie swojego pierwszego mieszkania skorzystało około 170 tysięcy rodzin i osób samotnych. Program w różnych okresach czasu cieszył się różnym powodzeniem, w zależności od towarzyszących okoliczności i udogodnień. Od kilkunastu miesięcy deweloperzy w naszym kraju mają coraz większe problemy z realizacja sprzedaży budowanych przez siebie mieszkań i domów, z uwagi głównie na fakt, że banki zaczęły stosować w praktyce poszczególne rekomendacje, wydawane przez Komisje Nadzoru Finansowego, które to rekomendacje narzucane bankom w pewien sposób możliwości manewru przy badaniu zdolności kredytowej swoich klientów. Pewną szansą dla deweloperów na polepszenie sprzedaży mieszkań jest program Mieszkanie dla młodych, którego wejście w życie zapowiadane jest na początek roku 2014. Założenia programu są takie, że obejmie on swoim działaniem ludzi młodych, do 35 roku życia, którzy zechcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, a co jest dla deweloperów szczególnie krzepiące, to fakt, że z udogodnienia i skorzystania z dopłaty państwa do zakupu mieszkania zostaną objęte tylko lokale mieszkalne z rynku pierwotnego, a więc oferowane właśnie przez deweloperów – takie działanie ma stymulować rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Rządowe inwestycje budowlane

Rządowe inwestycje budowlane

Często mówiąc o inwestycjach budowlanych zwracamy uwagę na takie inwestycje jak te związane z budową nieruchomości mieszkalnych, czyli prowadzone przez firmy deweloperskie. Innym typem nieruchomości, o których możemy często usłyszeć są te związane z inwestycjami handlowo-usługowymi. Jednak w niniejszym artykule powiemy o jeszcze jednym typie inwestycji budowlanych, który jest ważny dla nas wszystkich. Mowa tu będzie zgodnie z tytułem o inwestycjach rządowych. Tego rodzaju inwestycje o wiele przewyższają te prywatne, jeżeli chodzi o sprawy związane z kosztami czy rozmachem. Wystarczy, jako przykład podać budowę autostrad. Jest to inwestycja, która ochłonęła i pochłonie jeszcze miliardy złotych. Poza samymi autostradami w ramach inwestycji drogowych budowane są również innego typu drogi w tym drogi ekspresowe, różnego rodzaju infrastruktura pomocnicza, obwodnice i tak dalej. Poza inwestycjami drogowymi warto wspomnieć o innych pomysłach związanych z transportem. Mowa tu o budowie lotnisk, sieci kolejowej czy tym podobnych. Biorąc pod uwagę inwestycje rządowe warto również zwrócić uwagę na budowę nieruchomości związanych ze sportem, kulturą czy tym podobnymi zagadnieniami. Jedno jest pewne cały czas się coś dzieje, a środki finansowe przeznaczone na takowe inwestycje są na prawdę gigantyczne.